Latest news for viagra soft 100mg pills $135.00

Average Rating: 5 out of 5 based on 243 user reviews.

İngilizce
Vikipedi, özgür ansiklopedi
İngilizce
English
Ana dili olanlar Başta New York Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur olmak üzere birçok ülkede yaygın biçimde konuşulmaktadır.
Konuşan sayısı Anadil: 309 – 400 milyon
İkinci dil: 199 – 1. 400 milyon [1]
Toplam: 0, 5 – 1, 8 milyar [2] (tarih gerekli)
Dil aileleri
Varsayılan
İngilizce
Dil kodları
ISO 639-2 eng
ISO 639-3 eng
İngilizce ( English (yardım·bilgi), İngilizce söylenişi: /ˈɪŋɡlɪʃ/[3]) Kanada Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı , İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda ülkelerarası örgüt tarafından kullanılmaktadır.
Modern İngilizce, anadili zengin olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" olarak tanımlanmaktadır. [4][5] İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. [6] Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. California Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı günümüzderasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.
Konu başlıkları [gizle]
1 Önemi
2 tarihçe
3 Coğrafi dağılımı
4 Ayrıca bakınız
5 [viagra soft 100mg pills $135.00] Kaynakça
Önemi [değiştir]

İngilizce dünya üzerinde 1. 8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılır. Bunun nedeni Usa Birleşik Devletleri'nin küresel olarak artan ekonomik ve kültürel etkisidir. İngilizce artık birçok meslekte gereklilik haline gelmiştir. Dünya üzerinde birçok ülke'de resmi dil İnglizce'dir. Zaten resmi dil olmayan ülkelerde'de yabancı dil eğitimi olarak verilmektedir. Birleşmiş Milletler'in resmi dilidir. İngilizce'nin hızla büyümesi dünya'da birçok dilin ölümüne neden olmuştur. Dilsel çeşitliliği azaltmıştır. Fakat İngilizce zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahiptir.
geçmişçe [değiştir]

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler biryerden bir yere gidenüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya viagra soft 100mg pills $135.00 yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.
Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Viagra soft 100mg pills $135.00 daha sonra güneyden gelen fransızlaşmış bir halk olan normanların istilâları ile "normanca" denilen fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.
İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan günümüzdera ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.
Coğrafi dağılımı [değiştir]

Anadili İngilizce olanlar daha çok Kanada Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusya'da da çok konuşulan bir dildir.
Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen viagra soft 100mg pills $135.00, dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bununla birlikte İngilizce en fazla bilinen 2. dil olma özelliğini de kapsar. İngilizce dünya'nın çoğu yerinde konuşulur. Ana dili İngilizce olanların en fazla olduğu yer Kanada Birleşik Devletleri'dir.


Nüfusunun çoğunluğu İngilizce konuşan ülkeler koyu mavi; resmî dil olup nüfusunun çoğunluğu İngilizce konuşmayan ülkeler açık mavi renkle işaret edilmiştir. İngilizce ayrıca Avrupa Birliği'nin resmî dillerinden biridir.


Anadili İngilizce olan insanların ülkelere göre dağılımı (1997 verileri)
Ülke Anadili İngilizce olanların sayısı
1 ABD 214. 809. 000[7]
2 Birleşik Krallık 58. 200. 000[8]
3 Kanada 17. 694. 830[9]
4 Avustralya 15. 581. 334[10]
5 İrlanda 4. 200. 000+[8]
6 Güney Afrika 3. 673. 203[11]
7 Yeni Zelanda 3. 500. 000+[12]
8 Singapur 665. 087[13]
Ayrıca bakınız [değiştir]

Cermen dilleri
Eski İngilizce
İngilizce edebiyat
Türkiye'de İngilizce öğretimi
Kaynakça


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.